Rigspolitiets Støtte og Rådgivning

Visitation: Du kan kontakte os på tlf.: 3035 8817 man-onsdag 08-16, torsdag 08-15 og fredag 08-14 eller pr. mail: khr-stoette@politi.dk

Læs mere her

Kære alle
Psykologtjenesten, Støtte og Rådgivning, inviterer i 2021 til endnu en række PTSD netværksmøder
for nuværende og tidligere ansatte i dansk politi samt deres pårørende.
De første netværksmøder blev afholdt i 2018 og er nu et tilbagevendende arrangement
både øst og vest for Storebælt. Der er på møderne stor deltagelse fra både nuværende
og tidligere ansatte i dansk politi, samt deres pårørende.

På baggrund af efterspørgsler og behov faciliterer vi igen i år netværksmøder tre steder
i landet. Der vil være forskellige faglige oplæg fra både interne og eksterne
oplægsholdere.  LÆS MERE HER

HVEM ER POLITIVETERANERNE

Foreningen er en frivillig og non profit organisation. 

Foreningen blev stiftet i 2009 af en gruppe aktive og pensionerede politifolk, som mente, at der var behov for at kunne samle og støtte sygepensionerede politiansatte og deres pårørende, samt at kunne støtte politiansatte, som er i sygdomsforløb.  

Det var hensigten, at denne støtte skulle omfatte omsorg og støtte for den enkelte og dennes familie og IKKE at skulle vejlede om juridiske aspekter, pensionsforhold eller på andre punkter, som fagprofessionelle allerede var i gang med at vejlede om. Det var vigtigt for os, at vi netop ikke skulle være med til at forvirre den enkelte i forhold til en evt. sagsbehandling, men kun at skulle yde menneskelig og social støtte for den enkelte.

Vi vidste, at der var flere sygepensionerede politiansatte, som havde et ønske om at få etableret kontakt til kolleger og deres familier, som også havde været igennem en svær tid under deres sygesag og ikke mindst efter de var blevet afskediget eller pensioneret.

Foreningens hovedaktiviter har siden opstarten hovedsagligt været planlægning og afholdelse af sociale arrangementer. 

Foreningen har ingen begrænsninger for medlemskab, da både aktive og ikke aktive politiansatte, samt deres pårørende kan optages som medlemmer. Enhver der ønsker optagelse i foreningen kan optages – dog kan støttemedlemmer ikke få stemmeret eller blive valgbare. 

Vores fremtidsvision er også at foreningen får større almen fokus, således at sygepensionerede politifolk sidestilles med forsvarets veteraner, der har været udsendt i krigsområder, således at der bliver ydet økonomisk støtte til netop denne forenings målgruppe. Det er vores antagelse, at politifolk i aktiv tjeneste i mange situationer påvirkes i samme grad, som soldater i krigsområder. Eftervirkninger efter 18. maj 1993 er oplagt eksempel.

Lukket Gruppe

Siden kan søges på Facebook. Siden er en lukket gruppe, som man skal ansøge om blive medlem af. Politiveteranerne er tænkt som en dialog platform, hvor alle med en positiv indstilling til det at være politiveteran er velkommen. Det er således muligt for andre faggrupper end politifolk at blive optaget i Politiveteranerne. Altså en side hvor det er muligt at udveksle erfaringer – også på tværs af faggrupper.

Hemmelige Gruppe

Politiveteranerne - hemmelige gruppe er tænkt som et lukket forum, hvor der er mulighed for at udveksle personlige erfaringer. Gruppen kan ikke søges på Facebook. Vi har som sygepensionerede og afskedigede politifolk alle brug for et rum, hvor vi frit kan fortælle vores historie blandt 100% ligesindede og udveksle råd, meninger og holdninger. Politiveteranerne hemmelige - gruppe har foreningens bevågenhed, for at sikre den intimitet som nogle af foreningens medlemmer har stort brug for. Siden kan ikke søges på Facebook. Send en mail til os med dine oplysninger og vi tager kontakt.

Pårørende Gruppe

Siden kan søges på Facebook. Siden er en lukket gruppe som man skal ansøge om at blive medlem af. Siden henvender sig til de pårørende af politiveteraner, som har behov for en dialog og hjælp. Siden bliver administreret af pårørende.

EN POLITIVETERAN ER

en sygepensioneret betjent, som grundet alvorlig psykisk eller fysisk tilskadekomst er afskediget fra politiet. Politiveteranerne har i mange år været en overset gruppe, og som har et stort behov for øget støtte og hjælp. 

Politiveteranerne forsøger internt at støtte andre politifolk, der har pådraget sig fysiske eller psykiske arbejdsskader, samt deres pårørende. Støtten består af socialt samvær og støtte, samt diverse arrangementer.

Bestyrelsen

Består idag af 3 afskedigede, sygepensionerede polititjenestemænd, og 1 pensioneret polititjenestemand. De forestår den daglige drift af foreningen.  Alle medlemmer af bestyrelsen arbejder gratis for foreningen.

Vedtægter

Her kan du læse Politiveteranernes vedtægter.

BLIV MEDLEM

Støt os ved at blive medlem. Et medlemsskab koster 200 kr. om året. Du bliver medlem af vores forening og får adgang til vores sociale sider og arrangementer, samt adgang og stemmeret til vores generalforsamling. Beløbet skal indbetales til Jyske Bank: reg.nr. 7242 konto nr. 1182097. Husk at skrive dit navn ved indbetaling. Du kan også støtte os med et valgfri beløb.

TV

Her vil du kunne finde diverse TV indslag

Link

Her vil du kunne finde oplysning omkring forskellige former for rådgivning

Kontakt os

Har du spørgsmål omkring vores forening er du meget velkommen til at skrive til os.  Vi skal forsøge at svare hurtigst muligt.

Samarbejdspartnere og Støtte

Thin Blue Line Danmark
Broderloge nr. 88 Ole Rømer

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other