NYHEDER 2020

Politiforbundets Nyhedsbrev nr. 4 2020 Kortlægning af PTSD bekræfter bekymring i Politiforbundet  
Læs her

Læs hele den foreløbige rapport fra VIVE

DET NATIONALE FORSKNINGS_ OG ANALYSECENER FOR VELFÆRD

 

Vive Resultat

 

Kortlægning viser, at politifolk og fængselsbetjente diagnosticeres med PTSD. “Alvorligt”, siger minister.

Læs her fra TV MIDTVEST

 

NYHEDER 2019

De Blå Stemmer - Thin Blue Line Denmark

De Blå Stemmer er en ny serie Podcast, der går bag om mennesket i uniform, med Michael Molin som vært. Du kan bl.a. finde dem her:

SoundCloud

ListenNotes

Du kan også søge efter De Blå Stemmer på diverse Podcast apps

FAMILIEDAGE FOR PSYKISK TILSKADEKOMNE POLITIFOLK OG DERES PÅRØRENDE

Familiedag Øst for Storebælt: 

Lørdag den 14. september 2019, kl. 11.00 – 14.30 

Naturområdet Hedeland Hedehusene v/ Roskilde 

Mødested: P-plads ved Vindingevej – Arrangementsparkeringspladsen 

Familiedag Vest for Storebælt: Lørdag den 28. september 2019, kl. 11.00 – 14.30 

Trelde Næs, 7000 Fredericia 

Mødested: P-pladsen 100 m efter campingpladsen Trelde Næs – bus nr. 6 fra Fredericia station lige til P-pladsen

(busturen tager ca. 25 min). 

 

 

 
 

NETVÆRKSMØDER ØST OG VEST FOR STOREBÆLT 2019

Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed afholder i 2019 netværksmøder for nuværende og tidligere ansatte i dansk politi med PTSD eller andre alvorlige psykiske belastningsskader – og disses pårørende. Netværksmøderne giver mulighed for at mødes med andre i samme situation og danne et uformelt netværk.

De første netværksmøder for PTSD-ramte og deres pårørende blev afholdt i 2018. Der var på møderne stor deltagelse fra både nuværende og tidligere ansatte i dansk politi samt disses pårørende. På baggrund af de mange positive tilbagemeldinger har Støtte- og Rådgivningsenheden fastlagt yderligere 4 møder i 2019 øst og vest for Storebælt.

Netværksmøder vest for Storebælt:
Sted: Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 

Mødedatoer:

3. kvartal, torsdag den 29. august 2019, 16.00 – 19.00
4. kvartal, torsdag den 31. oktober 2019, kl. 16.00 – 19.00 (NB ændret dato)

 

Netværksmøder øst for Storebælt:
Sted: 
Comwell Køge strand, Strandvejen 111, 4600 Køge 

Mødedatoer:

3. kvartal, torsdag den 22. august 2019, kl. 16.00 – 19.00

4. kvartal, torsdag den 28. november 2019, kl. 16.00 – 19.00

Hvordan foregår møderne?

Til møderne vil repræsentanter fra Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed deltage for at sikre praktikken og understøtte de behov, deltagerne måtte have.

Der vil være et kort relevant oplæg (ca. 30-45 min.) efterfulgt af åbent forum med mulighed for dialog omkring emnet og etablering af netværk.

Der er fri parkering på pladsen foran hotellet.

Hvem kan deltage?

Målgruppen er nuværende og tidligere politiansatte, som oplever psykiske udfordringer opstået på baggrund af voldsomme hændelser i tjenesten, og disses pårørende.

Sådan tilmelder du dig:

Du tilmelder dig eller dine pårørende ved at sende jeres fulde navne til:

Mail: khr-stoette-og-raadgivning@politi.dk eller på
Telefon: 3035 8817

Alt data vil blive behandlet fortroligt efter dataforordningens regler. Det betyder, at fortrolige oplysninger ikke vil blive delt, eller kan tilgås af andre end ansatte i Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed.

Har du spørgsmål?

Har du eller dine pårørende nogen spørgsmål, kan I kontakte Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed
Mail: khr-stoette-og-raadgivning@politi.dk
Telefon: 3035 8817

Vi glæder os meget til at se jer.

Med venlig hilsen
Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed

 

18. maj 1993

Deltagere søges

Urolighederne på Nørrebro i 1993 var skelsættende for Dansk Politi, det danske samfund, og især for de kollegaer der blev indsat. Mere end 90 politifolk kom fysisk til skade i kampene. Ingen ved hvor mange der kom psykisk tilskade. Flere valgte på tragisk vis, som konsekvens af oplevelserne og pga. det enorme pres i årene efter, at tage deres eget liv. 

Sårene siden dengang har stadig kunne mærkes, men vi vovede alligevel pelsen, og forsøgte sidste år, at samle kollegaerne. Heldigvis mødte knap 25 kollegaer op, og det blev en rørende og fantastisk aften! Det bekræfter os i, at det aldrig er for sent at gøre noget, og vi må fortsætte med, at huske og hædre deres indsats, ligesom netværk og fællesskab skal tilbydes.

Vi vil derfor igen lave en social aften for disse kollegaer, hvor man på uformel og kollegial vis kan samles og snakke.

Kender du én af disse kollegaer, som deltog den aften i 93’, så bed dem tilmelde sig via en mail til

anders.k@thinblueline.dk.

Mange hilsner
Thin Blue Line Denmark

 

 
 
 
 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other