Rigspolitiet Koncern HR

Støtte- og Rådgivningsenheden

Rigspolitiet, Koncern HR, Støtte- og Rådgivning
Funktionspostkasse: KHR-Stoette-og-Raadgivning@politi.dk
Tlf.:3035 8817​

Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed

Støtte- og rådgivningsenheden blev etableret den 1.januar 2018. Etableringen fandt sted på baggrund af flere alvorlige hændelser i dansk politi, og efter en øget efterspørgsel på støtte og anerkendelse fra tidligere tilskadekomne.

Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed er her for dig og alle andre nuværende som tidligere ansatte i dansk politi, der er kommet alvorligt fysisk eller psykisk til skade under tjenesten, samtpårørende.
Vi hjælper blandt andet med, at forstå det arbejdsskaderetlige system i erhvervssygdomssager, det kommunale system og sundhedssystemet. Enheden har også et tæt samarbejde med de nævnte instanser samtpolitiets psykologtjeneste.
Støtte- og rådgivningsenheden rådgiver også HR-partnere, ledere og medarbejdere om den overordnede håndtering af sygesager, skånehensyn og processerne i eventuelle afskedssager.

Tavshedspligt

Al kontakt med Støtte- og rådgivningsenheden er omsluttet af fuld fortrolighed. Oplysninger kan ikke tilgås af andre i politiet end af medarbejdere i Støtte- og rådgivningsenheden.

Kontaktoplysninger:

Sektionsleder:Niels-Erik Hansen, vicepolitiinspektør tlf.: 2554 1011

Medarbejdere:
Helene Bøje, fagkoordinator/ socialrådgiver tlf.: 2275 2744
Dominique Wedel, jurist tlf.: 9135 7674
Andreas Holsting, politiassistent og kollegastøtteperson tlf.: 5016 3059
Neimi Klose, socialrådgiver tlf.: 4174 9039
Bjørn Lindvang, sygeplejerske tlf.: 5134 9657

Konkrete tilbudsmuligheder:
Vi har i Støtte- og Rådgivningsenheden bl.a. mulighed for hjælpe med følgende

 • Støttende samtaler med den tilskadekomne
 • Vejledning om arbejdsskaderet, ansættelsesret
 • Vejledning om erstatningsmuligheder
 • Støtte i forhold til kontakt til kommunen ( evt. bisidder ved samtaler)
 • Vejledning om sygedagpenge, og ydelser på området
 • Vejledning om hjælpemidler, personlig assistent, mentor, § 56 mm.
 • Vejledning om hjerneskadesager, hjernerystelser, tilbagevenden mm.
 • Vejledning om tilbud og muligheder via sundhedssystemet
 • Outplacement, omskrivning af CV, ansøgning mm.
 • Vi byder også gerne ind med ledelsesstøtte – herunder drøftelse i forhold til sygesamtaler, praktik, samtaler med kommunen mm.
 • Hjælper til udarbejdelse af genoptrapningsplaner, skånehensyn mm.
 • Henvisning til Psykologtjenesten
 • PTSD Netværksmøder (tilskadekomne og pårørende)